Artikel 7 �������� algemene aanduidingsregels

De gronden met de gebiedsaanduiding "Reconstructiewetzone � Landbouwontwikkelingsgebied� zijn bedoeld voor het weergeven van de Landbouwontwikkelingsgebied, zoals bedoeld in de Reconstructiewet.